POEZIJA CLANICE GRUPA ZA ANALIZU SNOVA

Spava li?
Pitam se kojim me očima gleda
Kad oči sklopi?
Da li me sanja i kojim simbolima me daruje?
Da li mu nosim darove zemlje
Ili obijesti male, ljudske?
Ima li vinove loze u mojoj kosi?
Da li me pod šljivom zrelom krije?
Da li me jednorog odnosi ili me laste vraćaju?
Pamti li snove u kojima plivamo vodama bistrim i ribama krljušti krademo?
Smije li oči otvoriti posle snova?
Smije li ih ponovo sklopiti?
Strahuje li da li će san zaboraviti?
Ili upamtiti?
Čime ga morim noću, kad java obećava?
Budi li se ili sanja i kad je noć i kad dan je?
Koliko još smije spavati kad noći su duže i snovi sve dalje?
Koliko još koraka do našeg konačnog sna i vječnosti bez budjenja
koja nas čeka?

Biljana Marić
Make a free website with Yola