RUKOVODSTVO CENTRA VIVASOMNIA
PREDSEDNIK - dr Mirjana Đurđević
dr Mirjana Đurđević - BIOGRAFIJA
doktor medicine
dubinsko - psihološki analitičar snova 
Mirjana Đurđević je rođena u Beogradu gde je završila Petu beogradsku gimnaziju a zatim i Medicinski fakultet. Po  završetku  studija, radila  je  kao  lekar  volonter  na  neuropsihijatrijskom  i  dermatološkom  odeljenju  KBC ZVEZDARA i kao predavač u školama medicinskog smera u Beogradu i Valjevu.
Ubrzo se opredeljuje za alternativne medicinske tehnike te se, u okviru različitih edukacija, interesuje i za analizu snova koja  omogućava  bolje  holističko sagledavanje pacijenta i njegove bolesti. Od 2001. do 2012. godine bila je član    iskustvenih   grupa  za  analizu  snova  pri  centru za  dubinsku  psihologiju KARL GUSTAV JUNG gde  je,  u  istom   periodu,  završila  i  trogodišnju   edukaciju   pod   mentorstvom   dr   Ivana  Nastovića  i  dobila  zvanje  licenciranog  analitičara  snova. Nakon toga, posvećuje se analitičkom radu, kako grupnom, tako  i  individualnom a povremeno drži seminare i predavanja o tehnici tumačenja snova.
Ostale završene edukacije:
2006. - 2008. godina - završila edukaciju iz ONNURI MEDICINE (psihološka primena) pri  SU JOK ACADEMY MOSCOW.
2007.godina - završila edukaciju SMILE MEDITATION pri školi SMILE MEDITATION INTERNATIONAL 2003.

2008.godina - završila edukaciju M PARTICLE pri International M Particle Society (KOREA M PARTICLE INSTITUTE).
2011.godina - završila edukaciju PEAT Processor Training i stekla zvanje PEAT Processor in individual work the development of human consciousness, u organizaciji psihološkog centra ARELENA.
                       -završila seminar iz ОННУРИ-ПСИХОЛОГИя pod mentorstvom dr Svetlane Gafurove, predavača International Su Jok Association.
Pohađala je edukacije iz homeopatije a interesuje se za  ETF, Theta healing i druge energetske tehnike i tehnike bazirane na teorijama energetskog informacionog polja (morfogenetsko polje).
Dugogodišnji je saradnik nekoliko holističkih centara za postizanje psihofizičkog balansa u Beogradu i Novom Sadu (BALANS MEDIKA, ULTRA WELL) i psihološkog savetovališta MASTERMIND iz Beograda a na temu analiziranja  snova. 
Takođe sarađuje sa Homeopatskim centrom SIMILLIMUM iz Beograda gde drži tribine na temu značaja snova u homeopatiji.
Od 2016. godine je predavač po pozivu na Regression Academy (UK) koja organizuje školovanje regresoterapeuta u evropskim zemljama.
U  julu 2017. godine  prekida  trogodišnji rad na mestu  zamenika predsednika u Centru za analizu snova  IMAGO  i  sa  bliskim  saradnicima  osniva  Centar  za  analizu  snova  i  psihodinamske  studije VIVASOMNIA sa sedištem u Beogradu.
Sa saradnicima iz pomenutih holističkih centara radi na propagiranju i razvoju INTEGRATIVNE MEDICINE I PSIHOLOGIJE kao savremenog načina lečenja koji kombinuje znanja  alopatske i holističke medicine. Autor  je nekoliko priručnika za rad alternativnih terapeuta kojim oni dopunjuju svoje medicinsko znanje.
U Beogradu, gde zivi i radi, ali i u ostalim gradovima Srbije (Novi Sad, Niš) kao i u zemljama okruženja (BiH, Crna Gora, Hrvatska,  Makedonija) redovno  drži  edukativne  programe,  tribine,  predavanja  i  seminare sa tematikom  analize  snova  a  koje  su  namenjene  zainteresovanima  koji  analizu  snova mogu koristiti u svojoj profesionalnoj  praksi  kao  i  svim  osobama  koje  žele  da poruke snova koriste za unapređenje svakodnevnog zivotnog funkcionisanja.
Koautor je knjige ŽIVOT KROZ SNOVE (oktobar 2017.)

Bila je usmeni izlagač na kongresima:
-KONGRES Udruzenja TITEL BREG, tema izlaganja: Poruke koje nam nose nasi snovi  -hrana za dušu, Novi Sad, septembar 2015.

-PRVI KONGRES PSIHOTERAPEUTA, PSIHOLOŠKIH SAVETNIKA I KOUČINGA SRBIJE, tema izlaganja: Dubinsko - psihološka metoda analize snova integrativnim pristupom (Frojd - Jung - Sondi) u svakodnevnoj praksi, Beograd, april 2016.

-DRUGI  KONGRES PSIHOTERAPEUTA, PSIHOLOŠKIH SAVETNIKA I KOUČINGA SRBIJE, tema izlaganja: Nesvesna komunikacija bliskih osoba kroz snove, Beograd, decembar 2019.

Poseduje licencu za rad u zdravstvu (lekarska licenca) i licencu za rad u prosveti (licenca predavača).
Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
Uređuje Fb grupu: PSIHOLOŠKO TUMAČENJE SNOVA-RIZNICA SNOVA  i Fb stranicu: Psihološko Tumačenje Snova - Centar Vivasomnia

https://www.facebook.com/groups/850339415056447/
https://www.facebook.com/search/top?q=Psiholo%C5%A1ko%20Tuma%C4%8Denje%20Snova-Centar%20Vivasomnia

Na slikama:    - seminar KAKO TUMAČITI SNOVE?, Centar ULTRA WELL, Novi Sad.
                                  - tribina HOMEOPATIJA I SNOVI, Centar SIMILLIMUM, Beograd.
centar ULTRA WELL
TRIBINA O SNOVIMA I HOMEOPATIJI U CENTRU SIMILLIMUM, BEOGRAD

 

Make a free website with Yola